Hemsideguide (Sitemap)

  Shiatsu Akademien
 • Första sidan på hemsidan
 • Kortfattad beskrivning vad skolan erbjuder
 • Skolans målsättning
  Shiatsu
 • Kort beskrivning av Shiatsu
 • Meridianer
 • vad Shiatsu kan hjälpa mot
  Lärare
 • Lasse Stålnacke
 • Angelo Alm
 • Linda Liljeqvist
  Länkar
 • Länkar till Internationella förbund